Privacy policy

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van

Bouwstock Dewulf
Mgr Catrystraat 77
8800 Roeselare
Belgium,
email: info@bouwstockdewulf.be
telefoon: 056 50 91 10

over het verzamelen, gebruik en openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website ( https://www.bouwstockdewulf.be ) gebruikt. (de "Dienst"). Door de toegang tot of het gebruik van de dienst stemt u in met de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, bezoek of gebruik de Dienst dan niet.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen van kracht zijn vanaf het moment dat het herziene beleid is geplaatst in de Dienst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd vormt uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid beleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig deze pagina te bekijken.

Hoe wij uw informatie gebruiken:

We gebruiken de informatie die we verzamelen over u voor de volgende doeleinden:

  • Marketing / Promotie
  • Ondersteuning
  • Administratieve informatie

Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken zullen wij u om toestemming vragen en zullen wij uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor waarvoor u toestemming geeft, tenzij we verplicht zijn anders moeten doen door de wet.

Hoe wij uw informatie delen:

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven hieronder beschreven:

Analytics

Wij eisen van deze derden dat zij de persoonlijke informatie die we aan hen doorgeven alleen voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en niet langer te bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische proces; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst in strijd is met rechten van derden schendt. Indien de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen met een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Uw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, hebt u mogelijk een recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen gegevens, de actieve verwerking van uw gegevens, ons te vragen om uw persoonsgegevens te delen (port) uw persoonsgegevens aan een andere entiteit, een eventuele toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten zoals relevant onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@bouwstockdewulf.be. Wij zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketing communicatie of de profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info@bouwstockdewulf.be.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om of de vereiste persoonlijke informatie te verwerken of de toestemming intrekt om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang krijgt tot of gebruik maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies

Voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze tracking technologieën, verwijzen wij u naar onze Cookie Policy.

Veiligheid:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen gebruiken om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle. Echter, gezien de inherente risico's, kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft en doet u dit op eigen risico.

Links van derden & gebruik van uw informatie:

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die derde die een website of dienst beheert die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Klachten / Gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die beschikbaar is bij ons, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Bouwstock Dewulf, info@bouwstockdewulf.be, e-mail: info@bouwstockdewulf.be. Wij zullen uw bezwaren behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.